tirsdag den 6. december 2011

Størrelser/opløsning på billeder

Billedets opløsning

Hvis man kigger nærmere på f.eks. en tryksag vil man kunne se, at billederne er trykt ved hjælp af en masse små ”prikker”, det er prikkerne tilsammen, der danner billedet.

Computerskærmen og det digitale kamera danner ligeledes billedet ved hjælp af mange små prikker (eller firkanter). Kameraet vil f.eks. kunne indstilles til at tage billeder med:

640 x 480 pixels (prikkerne kaldes pixel)
1280 x 960 pixel
1600 x 1200 pixel
2048 x 1536 pixel

Eller endnu højere opløsning/pixelantal

Konsekvensen af dette er, at jo større antal pixel billedet består af, jo bedre kvalitet billede. Det kan således være fornuftigt, at tage billedet med en høj mængde pixels - man kan altid formindske pixelmængden (i et fotobehandlingsprogram), mens et billede med lav antal pixels aldrig kan gøres bedre igen. Bemærk dog, at et billede med en høj mængde pixels ”fylder”  meget mere end et billede med lav pixelmængde, og således ikke egner sig til en PowerPoint præsentation, Word dokument eller internettet.

En computerskærm har begrænsninger med hensyn til hvor mange pixels skærmen viser, her et par eksempler:
En 15” skærm viser (f.eks:): 800 X 600 pixels
En 17” skærm viser(f.eks:): 1024 x 768 pixels


Prøv at højreklikke på din skærm og vælg skærmopløsning – for at se hvor mange pixels din skærm står indstillet til at vise.

Hvis man skal forberede billeder til en skærmpræsentation, beregner man derfor billedets størrelse med hensyntagen til ovenstående. Det vil sige, at hvis man kun vil have billedet til at fylde halvdelen af højden og halvdelen af bredden på en 15” skærm, skal billedet være: 400 x300 pixels.

Man skal desuden indstille pixelmængden pr. inch (i et fotobehandlingsprogram). Til en skærmpræsentation skal denne være 72(eller 90) pixels pr. inch. Hvis billedet er taget med et digitalt kamera, er dette ikke noget problem, da det er kameraets normale indstilling. Hvis der anvendes billeder med en højere opløsning, vil man i nogle tilfælde opleve, at computerskærmen bare breder alle pixel ud således, at billedet bliver meget større end beregnet.

Her en video om opløsning på billeder(vidoeen bruger IrfanView til billedbehandling - men I kan selvfølgelig bruge PaintNet):


- Og her et sted, hvor du kan se, hvordan du kan ændre størrelse på dine billeder i PaintNet
Desuden finde et utal af Youtube videoer om arbejdet med PaintNet - søg f.eks. på Paintnet tutorials

Grafiske filformater

Grafiske filformater

Hvad er et filformat?
Når du gemmer en fil (et dokument) i MS Word har du sikkert lagt mærke til, at Word ”automatisk” døber filen .doc (eller .docx) til efternavn. Dette er Word’s eget filformat, som er afgørende for, om filen kan åbnes igen i MS Word.

Når man arbejder med billeder, kan de gemmes i mange forskellige grafiske filformater. Da MS Word og PowerPoint (og internettet) ikke kan læse alle disse grafiske filformater og da nogle af formaterne er for  tunge at bruge, når billeder skal transporteres på internettet, er det nødvendigt at have lidt viden om, hvad de forskellige filformater er gode til.

Eksempel på grafiske filformater
Hvis du har et digitalt kamera, har du sikkert lagt mærke til, at du (ofte) kan stille kameraet til at gemme i f.eks. .jpeg og tiff. som er grafiske filformater. Hvis du har arbejdet i et fotobehandlingsprogram, har du også der mulighed for at gemme i forskellige formater. I det efterfølgende beskrives de mest almindelige grafiske filformater, samt hvad de bruges til:

.jpeg (jpg):
Filformat som komprimerer billedet, således at det ”fylder” mindre. Man kan ofte på kameraet eller i fotobehandlingsprogrammet indstille, hvilken kvalitet jpeg, man ønsker. Husk dog: Jo dårligere kvalitet jo dårligere billede.
Anvendelse: Egner sig til fotos. Filformatet kan bruges i Word og PowerPoint og på Internettet. Der er i det hele taget mange programmer, som kan læse dette format. Man siger, at det er et meget "kompatibelt" filformat. Da det desuden komprimerer billedfilen, er det fornuftigt at anvende i forbindelse med Internettet/transport på Internettet.

.gif:
Filformat som også komprimerer billedet, men da det kun kan gemme med 256 farver, egner det sig bedst til tegninger med rene farver. Man har desuden mulighed for at gemmen et billedet i .gif og bevare en gennemsigtig (transparent) baggrund. - det kan man ikke i jpeg. :gif bruges også ofte til små animationer, som skal lægges på Internettet. -altså også et format som kan bruges i mange programmer samt på internettet.

. tiff: Et filformat, som gemmer billeder i “høj” kvalitet. Hvis man vil have et rigtigt godt foto, er dette formatet. På grund af kvaliteten fylder det dog meget og egner sig ikke til brug i Word og PowerPoint samt internet. - Og formatet kan slet ikke læses af f.eks. internetbrowseren (kan ikke bruges på internettet). Hvis et billede skal trykkes i trykkeri vil det være fornuftigt at bruge dette format.

.psp:  PaintShopPros filformat. Et format af “høj” kvalitet, som desuden kan gemme billedet i lag. Kan ikke bruges i PowerPoint og Word. ”Fylder” meget.

.pdn: PaintNets eget filformat.

Man altid først gemme i programmets eget filformat (lige gyldigt om man arbejder med lyd, billeder eller video). Det er det format, som bevarer redigeringsmulighederne i programmet og er således originalversionen, hvis du vil arbejde videre med billedet. - Men ikke alle filformater kan bruges på nettet. Når det handler om  billeder, er de mest anvendte .jpeg(jpg) og .gif. derfor gemmes billedet også i f.eks. jpeg (jpg) og det er dette billede som bruges på nettet og ander programmer.

For mere information om grafikformater se f.eks. Wikipedia om grafiske filformater

Og her er en Youtube vidoe om grafiske filformater:

mandag den 5. december 2011

Dansk, kultur og kommunikation

Leg med medier

Velkommen til min nye blog. Jeg har besluttet at oprettet en ny blog til forløbet "Leg med medier", som vi skal arbejde med i Dansk, kultur og kommunikation i den næste periode. Efterhånden vil der komme indlæg i bloggen, som har relevans for de emner/problematikker, som I (studerende) møder undervejs i arbejdet med de forskellige håndværk i temaet, - så som arbejdet med fotobehandlingsprogrammer, animationer, lydoptagelser og meget mere....

Fotoet er oprindeligt taget af: Tulane Public Relations